Zwartewaterland verwarmt

Muntgeld en briefjes

Persbericht

Zwartewaterland verwarmt: solidariteit bij stijgende energieprijzen

De diaconieën van kerken in Zwartewaterland hebben met elkaar besloten in actie te 
komen voor mensen die rond moeten komen van een sociaal minimuminkomen.

Juist voor deze mensen zijn de fors gestegen energieprijzen, naast de duurder geworden 
boodschappen een probleem.

Omdat ook de door het kabinet toegezegde compensatiemaatregelen niet afdoende zijn 
wordt er een beroep gedaan op mede-Zwartewaterlanders. Alle huishoudens in 
Nederland ontvangen dit jaar immers een korting van 400 euro op de energiebelasting. 

Zij die (een deel van) de compensatie niet nodig hebben worden in de gelegenheid 
gesteld om een bedrag te schenken aan hen voor wie de compensatie van rijkswege “te 
weinig” is. Het gedoneerde geld zal worden verdeeld onder de huishoudens die zich 
hebben aangemeld.

Nagenoeg alle kerken in Zwartewaterland ondersteunen dit initiatief en met de gemeente 
Zwartewaterland heeft afstemming plaatsgevonden, zodat een financiële ondersteuning 
geen nadelige consequenties zal hebben. 

De actie loopt tot 14 mei 2022 en voor donaties kan gebruik worden gemaakt van het
volgende bankrekeningnummer: NL60 RABO 0373 7111 66 t.n.v. Diaconie Gereformeerde 
Kerk Zwartsluis. Wel vermelden dat het om “Energiecompensatie” gaat.


Verdere informatie

Jan Timmerman – Zwartsluis, tel. 06-5119 8008 info@deopenpoortzwartsluis.nl
Fokko Douma – Hasselt, tel. 06-2853 4997 fokko.douma@gmail.com
Jan de Velde – Genemuiden, tel. 06-4816 1648 diaconie@hervormdgenemuiden.com

Aanvraagformulieren zijn digitaal via deze emailadressen aan te vragen, maar zullen ook 
bij de Voedselbank Zwartewaterland en het steunpunt van het Leger des Heils in 
Genemuiden verkrijgbaar zijn. 

Klik onderstaand op de afbeelding om het aanvraagformulier te downloaden. 

Downloads

Aanvraagformulier Zwartewaterland Verwarmt