Slaapdienst Wijkwieg

Hartjes

In de Wijkwieg zijn dag en nacht vrijwilligers aanwezig die klaarstaan voor moeder en baby.
Deze vrijwilligers vormen een team dat onmisbaar en toegewijd is. De vrijwilligers hebben
een professionele achtergrond of hebben veel ervaring. Kortom de vrijwilliger zet zijn of haar
kwaliteiten in bij de Wijkwieg.

De taakomschrijving:

- Je bent aanwezig tijdens de nacht van 22.00 – 07.00 uur.
- Je rapporteert bijzonderheden uit je dienst in het rapportagevolgsysteem.
- Je draagt aan het einde van je dienst over aan je volgende collega.
- Je vindt het geen probleem om tijdens deze dienst alleen als vrijwilliger aanwezig te
zijn.

Persoonlijke vaardigheden:

- Kan aansluiten bij moeder.
- Analyserend vermogen (gedrag peilen – herkennen ontwikkelingen in de tijd).
- Vermogen zichzelf te reflecteren / helikopter view.
- Pro actieve houding ( registreert en deelt mee).
- Duidelijk kunnen zijn.
- Je bent integer, stressbestendig en betrouwbaar.
- Je past algemene afspraken over hygiëne en gezonde voeding toe.
- Je kunt goed samenwerken met anderen en bent bereid leiding te ontvangen.
- Je beschikt over goede sociale en communicatieve eigenschappen.
- Je beschikt over een empathische houding.
- Je kan zelfstandig acteren en indien nodig de-escaleren.

Afspraken:

- Je onderschrijft de visie, normen en waarden van Stichting De Wijkwieg.
- Je respecteert andere culturen, opvattingen en geloofs- en/of levensovertuigingen.
- Je komt de gemaakte afspraken over inzetbaarheid op basis van het rooster na.
- Je overlegt een verklaring omtrent gedrag (VOG).
- Je bent 21 jaar of ouder.
- Je tekent de gedragscode.
- Je bent in het bezit van een EHBO / BHV / Reanimatie certificaat.

Locatie: Genemuiden

Heb je interesse of wil je meer informatie kijk op onze website: www.wijkwieg.nl

Contact

De Wijkwieg

Alien Kolk & Anja Roetman