Lokaal Sportakkoord

Inleiding

Tijdens de Nationale Sportweek (18-27 september 2020) hebben alle partijen die het Sport- en Beweegakkoord ondersteunen het akkoord ondertekend. Deze ondertekening symboliseert de aftrap van de uitvoering. Lees het Sport- en Beweegakkoord.

Downloads

Bestand downloaden