Compensatie zorgkosten

Wat is het?

Heeft u extra zorgkosten door een chronische ziekte of handicap? Dan heeft u in 2020 misschien recht op een financiële compensatie van de gemeente Zwartewaterland. We noemen dit de Regeling inkomenscompensatie zorgkosten. 

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U bent inwoner van de gemeente Zwartewaterland.

  • U heeft een inkomen tot maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm.

  • U heeft een deel (€250,-) van het wettelijk eigen risico opgemaakt.

Welk bedrag ontvangt u?

Als u een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm ontvangt u € 250,00 voor het jaar 2020.

Hoe vraagt u het aan?

  1. Heeft u vorig jaar ook gebruik gemaakt van deze regelen? Dan heeft u eind mei 2020 een brief ontvangen met een aanvraagformulier. U kunt het aanvraagformulier met het gevraagde bewijs inleveren.

  2. Heeft u geen brief ontvangen? Dan kunt u vanaf 1 juni 2020 een aanvraag voor de inkomenscompensatie zorgkosten 2020 doen. Aanvragen kan tot en met 31 mei 2021. Aanvragen na deze periode nemen wij niet meer in behandeling.

  3. Aanvragen:

  4. Aanvraagformulier (DigiD)

Personen met een bijstandsuitkering

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente? Dan  hoeft u  geen inkomensgegevens in te leveren.

zonder uitkering van de gemeente

Heeft u geen uitkering, dan stuurt u een bewijsstuk van uw inkomen aan ons (loonstrook of bankafschrift). Hierop staat het nettoloon van de maand voorafgaand aan de aanvraag.   

Let op! Ontvangt u een WAO, WIA Wajong of WAZ?
En voldoet u aan de voorwaarden die het UWV stelt? Dan wordt de bijdrage van de gemeente, verminderd met het bedrag dat het UWV in september betaalt. Dit bedrag is namelijk al een tegemoetkoming van zorgkosten (eerder Wtcg). 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt deze bijdrage elk jaar vast. Het bedrag van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in 2020 is € 182,69 netto. Komt u niet in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming? Dan moet u dit zelf aan te tonen met de uitkeringsspecificatie van het UWV van september 2020.
 

Afhandeling aanvraag

Nadat wij uw aanvraag binnen krijgen, ontvangt u zo snel mogelijk bericht. De wettelijke periode waarbinnen wij een beslissing op uw aanvraag moet nemen is 8 weken. Wij doen ons best uw aanvraag sneller te beoordelen.