Hulp en Ondersteuning

Inleiding

Onder deze tegel vindt u alle informatie over Hulp en ondersteuning. Het kan zijn dat u hulp nodig heeft in de vorm van individuele begeleiding of hulp bij het huishouden. De gemeente is verantwoordelijk voor de inzet en uitvoering van deze hulp. Officieel is dit vastgelegd in de wet WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Klik op een tegel en vindt de informatie die u nodig hebt! 

Website huiselijk geweld

Ouder- en Jeugdsteunpunt

Statushouders

NPV Hasselt-Zwartsluis

Gehandicaptenparkeerkaart

Hulp en ondersteuning

Hulp bij huishouden

Hulpmiddelen

Individuele begeleiding

Respijtzorg

WMO Calamiteiten melden

Zelfstandig wonen

WMO Vervoerspas

De Kern

NPV-afdeling Genemuiden

MEE Samen

Particuliere aanbieders