GOAL!

Het leefstijlprogramma GOAL! (Gezonde Ontwikkeling Actieve Leefstijl) is onderdeel van JOGG Zwartewaterland

Doelgroep: Basisschoolkinderen uit groep 4 t/m 8

Programmaduur: Het hele schooljaar

Kosten: 50 euro eigen bijdrage

Locatie: De activiteiten zijn in Hasselt en Genemuiden 

Aanmelden: jogg@zwartewaterland.nl - 06 44 47 45 00

Inhoud programma: 

Intake/ Tussenevaluatie/ Eindevaluatie/ Terugkomdag
- Conditie opbouwen
- Sportkeuze test
- Bewust worden van gezonde voeding (ouder en kind)
- Ondersteuning bij de gedragsverandering (ouder en kind)

Voor een beter en duurzamer resultaat hebben we het programma vernieuwd:

- Ouder en kind werken in haalbare stapjes toe naar een gezonde leefstijl voor het hele gezin
- Het zijn praktische bijeenkomsten voor ouder en kind
- We bouwen de ondersteuning langzaam af in de 2e fase van het programma

Schooljaar 2022-2023

Prijs: € 50,00
Leeftijd: Basisschoolgroep 4 t/m 8

Contact

JOGG Zwartewaterland

Denise Homminga