Aanbod jeugdhulp

De gemeente kan kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers direct begeleiding en hulp bieden. De kracht van de gemeente zit in de laagdrempeligheid. De begeleiding van een gezin vindt tijdelijk plaats als extra ondersteuning, totdat het gezin zich weer zelf kan redden.

Wat is het?

Soms biedt een training uitkomst. Bijvoorbeeld een training voor sociale vaardigheden van uw kind. Of een training waarin kinderen leren omgaan met een scheiding. Bekijk het overzicht van het cursus- en trainingsaanbod.

Zijn de problemen ingewikkelder? Dan kunnen we een orthopedagoog, een psycholoog of thuisbegeleiding inzetten. Hieronder leest u wat hierin de mogelijkheden zijn.

Inzet orthopedagoog

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van psychosociale of ontwikkelingsproblemen van uw kind? Dan kunt u terecht bij de orthopedagoog die verbonden is aan de gemeente. De orthopedagoog gaat met u of uw kind in gesprek. Hij of zij helpt u met bijvoorbeeld psycho educatie of advies over verder onderzoek of hulpverlening.

Lichte opvoedondersteuning AMW de Kern en MEE

Medewerkers van AMW de Kern en MEE IJsseloevers kunnen individuele lichte opvoedondersteuning bieden. U heeft dan 3 tot 5 gesprekken. Deze ondersteuning kan voor ouders voldoende zijn om verder te kunnen. De medewerkers van MEE helpen kinderen en/of ouders met een beperking op wat voor gebied dan ook. Dit kan bijvoorbeeld ook komen door chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel.

Thuisbegeleiding

Soms is er meer dan een gesprek nodig om de problematiek vast te stellen. Meestal gaat het om psychosociale problemen. Dan kunnen we thuisbegeleiding inzetten. De gemeente kijkt dan bij u thuis hoe het gezinssysteem functioneert en wat nodig is.

Wilt u zich voor één van bovengenoemde hulpaanbod aanmelden? Bel 14038 of vul het online aanmeldformulier in

Video-hometraining (VHT) 

Video hometraining is een vorm van professionele begeleiding voor gezinnen met vragen en/of problemen in de opvoeding met behulp van eigen videobeelden. Het doel van VHT is om, dat wat van nature aanwezig is in het contact, te ondersteunen en te herstellen aan de hand van videobeelden van het dagelijkse (gezins)leven. Door een methodische analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, worden de initiatieven van kinderen goed zichtbaar en kunnen ouders zien wat het kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. De video-opname wordt door de video-hometrainer samen met de ouders besproken, waardoor de ouders de behoeftes van het kind beter (gaan) begrijpen.